مزایای نسبی صبا اگزوز

/مزایای نسبی صبا اگزوز
مزایای نسبی صبا اگزوز۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۶:۴۶:۰۲

مزایای نسبی صبا اگزوز

مجموعه صبا اگزوز به لحاظ تنوع محصولات و قطعات و ملزومات مرتبط از حیث قیمت و کیفیت و تعدد برندها بنا به تحقیقات میدانی انجام شده در بازار و باز خورد مشتریان و نمایندگی فروش مجموعه در استانهای مختلف برترین مجموعه پخش در زمینه اگزوز خودرو می باشد که این مزیت سبب موفقیتها و تمایز با رقبا گردیده است و همچنین توان رقابتی بسیار بالایی به مشتریان و نمایندگان فروش صبا اگزوز بخشیده است و با برنامه های آتی قطعا این مزیت تقویت خواهد شد.