فروش قطعات

/فروش قطعات
فروش قطعات۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۶:۳۵:۳۸

فروش قطعات مرتبط با اگزوز

فروش قطعات

۳-۶-واحد تامین و فروش قطعات و تولید سفارشی:

همکاری با شرکتهای تولید کننده اگزوز و محصولات مرتبط در قالب تامین قطعات مصرفی و همچنان امکان تولید محصولات سفارشی با برند و فرمت تولیدکنندگان هکار نیز امکان پذیر می باشد.