ضمانت ها و خدمات پس از فروش

/ضمانت ها و خدمات پس از فروش
ضمانت ها و خدمات پس از فروش۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ۱۶:۳۸:۰۷

ضمانت ها و خدمات پس از فروش

ضمانت ها و خدمات پس از فروش

 

از آنجا که همکاری بلند مدت و مداوم در راس اولویتها و سیاستهای فروش مجموعه صبا اگزوز می باشد لذا با برسی ها،نظر سنجی ها و تجربیات مجموعه طی بیش از ۲۵ سال واردی را جهت رضایت مشتریان و تحقق همکاریهای بلند مدت شناسایی نموده است که از مهمترین این عوامل می توان به ضمانت کمی و کیفی و خدمات پس از فروش نام برد:

ضمانت کمی محصولات :

به این معنی که کلیه محصولات چنانچه از مرحله تست بازار و کنترل کیفیت مورد رضایت مشتریان و نمایندگان قرار گیرد تامین همیشگی این حصولات برای شتریان و همکاران توسط ایم مجموعه ضمانت می شود و کلیه عوامل فروش با اطمینان کامل می توانند نسبت به فروش محصولات فعالیت و سرایه گذاری نمایند و هیچگونه محدودیتی به لحاظ تعداد تامین سفارش مشتریان وجود نخواهد داشت.

ضمانت کیفی محصولات:

کلیه حصولات تولیدی این مجموعه به همراه ضمانتنامه معتبر یکساله در اختیار مشتریان عوامل فروش و نمایندگان قرار می گیرد و پاسخگویی در زمینه کیفیت محصولات را ضامن ادامه همکاری خود می داند.

خدمات پس از فروش:

مجموعه خدمات،ضمانت و تعهدات طرفین به تعاملات و همکاریهای فی مابین خدمات پس از فروش این مجموعه شامل را شکل می دهد که شامل تامین محصولات و قطعات و ضمانت کیفیت محصولات و همکاری با مشتریان تا فروش و نصب نهایی محصولا برای مصرف کننده می باشد.